La lectura i la construcció de la realitat.

El vint-i-tres d’abril es celebra el dia internacional del llibre, a Catalunya ho festejem amb la diada de Sant Jordi, on regalem roses i llibres a tots aquells qui més estimem.

Llegir es obrir una finestra a la realitat, però… és una eina que ens ajuda a pensar millor?

Photo by  Annie Spratt  on  Unsplash

Qui és coneixedor de l’obra de Cervantes, sap que l’origen dels deliris del Quixot són les lectures dels llibres de cavalleria que van trastocar la vella ment de l’entranyable personatge. En canvi, és sabut per tothom que només si tenim una bona adquisició de la llengua pròpia, podem pensar de manera adequada. Però, és la lectura una garantia d’estructura del pensament?

Podríem pensar que el llenguatge només serveix per a comunicar-nos, en canvi la major part de la comunicació es fa a través de mecanismes no verbals o paraverbals. Paul Watzlawick en la seva “Teoria de la Comunicació Humana”, postula en el seu primer axioma: “és impossible no comunicar”. Tot i aquesta premissa, és important donar sentit a les coses que vivim, i és per això que el llenguatge és un constructe que ens ajuda a interpretar, significar i codificar la realitat viscuda. A través de la lectura podem construir aquesta realitat i viure diferents punts de vista al propi.

Llegir és equivalent a pensar amb el cap d’una altra persona per comptes de amb el propi. Schopenhauer
— MM

Més enllà de la comunicació, el llenguatge té una altra raó de ser en el si dels éssers humans, que tenim en exclusiva aquesta habilitat en contraposició amb la resta d’animals que no gaudeixen de la capacitat del llenguatge articulat, aquesta raó de ser és la importància d’estructurar el pensament, ja que per pensar millor cal tenir la funció cognoscitiva del llenguatge ben estructurada. La funció del llenguatge es relaciona amb estructures cerebrals més avançades i exclusives dels humans, en conseqüència considerem la llengua oral com una competència innata tal i com afirma Noam Chomsky en la seva “Teoria Psicolingüística”. Per tant, cal dotar els infants d’entorns rics en intercanvis comunicatius per tal que el llenguatge sorgeixi de manera espontània.

Així mateix, els continguts adquirits a través de la lectura transmeten noves idees, que enriqueixen o contrasten amb les que ja teníem, aquest fet genera capacitat crítica que activa el pensament per a fer individus més lliures. Tanmateix no sempre és així, i moltes vegades les persones amb més capacitats i recursos, inclús les persones que més han llegit son les que s’expressen amb menys criteri.

Com es que tenim tanta informació però sabem tan poc?.Chomsky
— MM

Per concloure, val a dir que la lectura, junt amb la resta de fonts d’adquisició del llenguatge són la principal font de coneixement i per tant, de construcció del pensament que tenim a l’abast els éssers humans. Només en algunes ocasions, com en el cas del Quixot, pot esdevenir una influència nefasta en la construcció de la realitat de les persones i en com es relacionem amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb el món en general.

Feliç Sant Jordi!